Ber innbyggjarar gjera førebuande tiltak på eigedomen

Det er meldt mildvêr og mykje nedbør det neste døgnet. Dette kan føra til oversvømming og/eller inntrenging av vatn i bygningar, der vatnet vil gå til lågaste punkt i terrenget.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours