Uforholdsmessig kraftig verditap på brukte elbiler

Nyere, brukte elbiler kan miste opptil halvparten av verdien på tre år, et verdifall over 40 prosent høyere enn for bensinbiler, ifølge en undersøkelse.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours