De tre aldre (1500).

Giorgione (c.1477–1510). Olje på tre, 62 x 77 cm, Palazzo Pitti, Firenze. Mannen til høyre ser ut til å forklare et noteark for gutten i midten, mens den gamle mannen til venstre ser rett på betrakteren. Vi finner beskrivelser og forslag til fortolkninger her og her. Det er også antydet at maleriet illustrerer synoptikernes beretning […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours