[Ekstra] Tietoevry-angrepet: Moelven satte krisestab og stengte linjene

31 av industrikonsernets 34 produksjonsselskaper er påvirket av hendelsen hos IT-leverandøren, som drifter et av Moelvens sentrale systemer.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours