– Lave lagernivå av tømmer og trelast

Tømmerlagrene er 28 % lavere ved årsslutt i 2023 sammenlignet med årsskiftet 2022.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours