Forbrukarrådet: Kommunen bør ta rekninga for matavfallet til innbyggjarane

Mengda matsvinn i landet skal drastisk ned dei neste åra. Forbrukarrådet tek til orde for å setje opp ei matavfallavgift, for å gje kommunane eit insentiv til å arbeide mot matsvinn i sitt område.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours