«Vår forskning» skriver Kjerkol. Teksten er nesten identisk med en 2015-rapport. Uten kildehenvisning

Til nå er det avdekket 27 tilfeller av tekstlikhet i helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols masteroppgave.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours