Enighet i EU om nye regler for kloakk

EU-parlamentet og Ministerrådet er blitt enige om detaljene i et nytt og langt strengere avløpsdirektiv. For mange nordmenn kan det bety høyere avgifter. Heretter blir det strenge minimumskrav til rensing av kloakken. Direktivet gjelder for alle byer og tettsteder med mer enn 1000 innbyggere, som nå må bygge avanserte renseanlegg. Enigheten mellom de to institusjonene […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours