DN mener: 2222 milliarder grunner til å beholde Oljefondets forvaltningsmodell

2023, som startet med frykt for økonomiske tilbakeslag, ble et festår for Oljefondet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours