Jan van Huysums Blomsterstykke (tidlig 1700-tall).

Jan van Huysum (1682–1749). Olje på tre, 79 x 60,5 cm, Statens Museum for Kunst, København. Dikteren Henrik Wergeland (1808-1845) har berettet at han så dette bildet hos Stiftamtmand Thygeson på Nordre Skøien Hovedgaard, og dette inspirerte ham til diktet Jan van Huysums Blomsterstykke (1840) som kan leses i sin helhet her. Det finnes også […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours