Kommunen har store utfordringer med å produsere nok vann

Ledningsnettet på til sammen 160 kilometer er vel 50 år gammelt og lekker flere steder. Det er Vegas kommunes store utfordring.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours