Må forholde oss til klimarisiko ved oljeeksporten

Vårt forslag om en klimabegrunnet sluttbrukererklæring for norsk petroleum blir kalt «urealistisk» av Even Bakke i DN 25. januar.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours