Nærmare ein halv million reiste kollektivt på Bømlo i fjor

I 2023 hadde talet påstigningar i kollektivtrafikken hatt ein markant auke i Vestland fylke. På Bømlo viser det seg også at mange nytta seg av kollektivtilbodet i kommunen.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours