Oljefondet endte 2023 på over 15.764 milliarder kroner

2023 ble et rekordår for oljefondet, som endte på 15.764 milliarder ved årsslutt. Ved årsslutt i 2022 var markedsverdien til oljefondet på 12.429,1 milliarder kroner. Dermed økte oljefondet sine verdier med over 3300 milliarder kroner i fjor. Det var Dagens Næringsliv og E24 som først omtalte de oppdaterte tallene. Oljefondets aksjeportefølje hadde en markedsverdi på […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours