Ta høyrentebølgen – nå kommer den

Høye renter og saftige kredittpåslag gjør direkteavkastningen attraktiv i nordiske høyrenteobligasjoner. Utsiktene er forbedret som en følge av lavere lange renter.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours