Høyesterett: Ikke grunnlag for forvaringsstraff etter Nav-drapet i Bergen

Høyesterett omgjør lagmannsrettens dom på 21 års forvaring etter Nav-drapet i Bergen i 2021. De setter isteden straffen til 21 års fengsel. En 41-åring ble i september 2023 dømt i Gulating lagmannsrett til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år etter at han i 2021 drepte Nav-ansatte Marianne Amundsen og forsøkte å drepe […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours