«Full lønn» for å jobbe fire dager i uken?

Det er mange som har en arbeidsuke på fire dager eller mindre i Norge. Det kalles gjerne for deltidsarbeid, og omtrent 20 prosent av de sysselsatte jobber deltid (jf. tabell 13564 fra SSB).

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours