– Kommunen opplever en del misnøye rundt varsling om ekstremvær. Vi ønsker heller ingen ulv-ulv situasjon

Verken ekstremværet «Ingunn», eller «lillesøstera», medførte alvorlige hendelser i Driva-distriktet. – Det skal vi være glade for, men vi opplever en del misnøye rundt varsling om ekstremvær.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours