Kor e alle pasifistar hen?

Linn Stalsberg treffer blink på tidsånda når ho i månadsskiftet januar–februar 2024 gir ut boka Krig er forakt for liv. Et essay om fred. Eit stemningsskifte har sett seg, på godt og vondt. Få trur framleis på ein skikkeleg ukrainsk siger. Militærstønaden frå USA er ikkje lenger urokkeleg. Krigstrøyttleiken som Putin heile tida har gambla på, er her. Alt det grufulle som går føre seg i Gaza, har gitt ord som «fredsforhandlingar» og «våpenkvile» ny tyngd og glød.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours