Svært mange elever har feilaktig fått vite at de er dårlige i engelsk

Det vil alltid kunne skje feil. For nasjonale prøver skyldtes det et dataprogram. Skal tilliten beholdes må man snakke sant, også om feil. Her er noen læringspunkter.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours