Vil nesten doble mottak av avfall: – Kontakten med Hydro baserer seg også på en utvidelse

Havila Biogass AS søker om å få utvidet mottak av avfall på anlegget som skal bygges på Bersåshaugene i Nesset fra 32000 tonn til 57600 tonn per år.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours