Finansiering var tema på eigarmøte med BVA

BVA har ei storstilt utbygging av leidningsnettet som på ein god måte vil kunne handtere vassbehovet også for industrien.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours