Nest siste stasjon (1945/1966).

Leo Haas (1901-1983). Akvatint og koldnål, 21,9 x 28.9 cm, United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC. Tysk titel: Die Vorletzte Station, Auschwitz 1944. (Vi skal nok forstå det slik at døden var den siste stasjonen). Dette trykket, og flere andre ble utført i 1966 etter skisser gjort etter befrielsen i 1945, først og fremst […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours