– Statsråden fremstår som et barn i trassalderen

Først kom nyheten om at staten anker Oslo tingretts dom i saken om gyldigheten av utbyggingsvedtakene for de tre petroleumsfeltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil. Så anket naturbevegelsen dommen om deponi i Førdefjorden.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours