Sivilombudet er kritisk til nye regler under politiarrest

Sivilombudet er kritisk til politidirektoratets forslag om nye regler for bruk av maktmidler i politiarrest. Direktoratet har foreslått flere endringer i reglene for bruk av maktmidler, som vil bety at politiet vil få den samme adgangen til å benytte maktmidler som i polititjenesten ellers. Sivilombudet mener endringer vil øke risikoen for umenneskelig eller nedverdigende behandling, […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours