Rentens rekkevidde

Norges Bank kan mye, men den kan ikke påvirke inflasjonen i utlandet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours