Mer omfordeling løser ikke hovedproblemet

Før det legges opp til mer inntektsutjevning mellom kommunene, må antall kommuner reduseres.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours