EU-kommisjonen trekker forslag om kutt i sprøytemiddelbruk

EU-kommisjonen trekker et omstridt forslag som påla bønder i EU å halvere bruken av sprøytemidler, opplyser kommisjonens leder Ursula von der Leyen. – Forslaget har blitt et symbol på polarisering. For å komme videre trengs det mer dialog og en annen tilnærming, sier von der Leyen. Forslaget som påla europeiske bønder å halvere bruken av […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours