Moralsk svik og selv­bedrag: Norges utenriks­ledelse og Gaza

Den norske utenriks­ledelsen har ikke bare unnlatt å kondolere Israel etter massakrene den 7. oktober, men også latt være å ta moralsk og politisk stilling til Hamas’ intensjon om folkemord. Norge viser i stedet et fullstendig fravær av moral og anstendighet ved å føre en kampanje mot Israel.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours