Nye fuskeregler for studenter fikk flertall i Stortinget

Nye regler om studentfusk skal sørge for likere behandling og samordning mellom læresteder. Den nye loven vil likevel ikke definere hva som er fusk. Stortinget gikk tirsdag inn for den nye universitets- og høyskoleloven. Den nye loven vil la det være opp til lærestedene selv å definere hva det vil si å fuske på eksamen. […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours