65 millioner laks døde i oppdrettsanlegg i fjor: – Nærmer seg uakseptable nivåer

Omfanget av laksedød ved oppdrettsanleggene lang kysten økte kraftig i fjor. Til sammen ble det innrapportert hele 65 millioner døde laks ved norske anlegg.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours