Mobbeombodet kan bistå

Bømloskulen er ikkje fri frå mobbing sjølv om tala frå elevundersøkinga er gode samanlikna med tala frå Vestland fylkeskommune.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours