Motstand mot påvirkning krever koordinert innsats

Motstandskraften blant folk, virksomheter og myndigheter styrkes dersom vi alle har den samme situasjonsforståelsen. Vi trenger noen som kan koordinere det arbeidet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours