Skolens forfall er eit speilbilde av samfunnets forfall

Pisaresultata for 2022 er avslørande for den nedad­gåande utviklinga i norsk skole. Svekkinga av kunnskaps­skolen har pågått lengje. Nye elevar kjem stadig inn i skolane utan norsk­kunnskapar, og skjerm­bruken aukar. Forskjellane har også blitt større mellom dei sterkaste og de svakaste elevane.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours