Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen skal ut av alle klasserom

Mobiltelefonen må ut av klasserommene på både grunnskolen og videregående, anbefaler Utdanningsdirektoratet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours