Fagfolkene mener det må gjøres strukturtiltak i skolen, og at disse må gjøres fra august i år

Et flertall på sju av ni medlemmer i arbeidsgruppen for skolestruktur mener Brønnøy bør innføre modell 4.0 allerede fra høsten av.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours