Canada utsetter tilbudet om aktiv døds­hjelp ved psykiske problemer

Canada utsetter en plan om å gi medisinsk assistert døds­hjelp til mennesker med psykiske problemer efterat en komité konkluderte med at landet ikke har kapasiteten; de mangler det nød­vendige antall psykiatere til å vurdere pasientene på en forsvarlig måte.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours