Kjemper videre for torskeoppdrett i Sunndal og Heim. Og dette er status i Ålvundfjorden

Ode AS jobber fortsatt med å få godkjent anlegg for torskeoppdrett både i Grova i Sunndal og Strand i Heim. Lokaliteten Ålvund i Tingvoll foreløpig står litt på vent.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours