Lærere og elever splittet i synet om nye mobilfri-anbefalinger. Dette sier rektorene her

Mobiltelefonen må ut av klasserommene, anbefaler Utdanningsdirektoratet. Hilde Andersen og Øystein Bråthen støtter Udirs anbefalinger, men understreker viktigheten av å kunne gjøre lokale endringer.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours