– Motorbråket bidrar alene til å krympe bilismens kulturelle status

En Honda som irriterer Ferrari-fanatikere er nok for å glede Peder Torget.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours