Norge bygger ut langt mindre kraft enn nabolandene

De siste årene har utbyggingen av ny kraft i Norge nærmest stagnert, mens nabolandene våre bygger ut stadig mer. Fornybar Norge er bekymret for utviklingen. – Kraftforbruket er økende, mens kraftproduksjonen står nesten på stedet hvil. Dette står i sterk kontrast til våre nordiske naboer som driver en langt mer offensiv energipolitikk, sier Åslaug Haga, […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours