PST og E-tjenesten: Kina og Russland utgjør de største truslene mot norsk sikkerhet

Kina og Russland utgjør sammen og hver for seg den største etterretningstrusselen mot Norge i 2024. Fra russisk hold er det også en viss fare for sabotasje. – Kina vil utgjøre en betydelig etterretningstrussel i 2024. Vi venter at trusselen vil tilta i løpet av de nærmeste årene. Det skyldes særlig det forverrede forholdet mellom […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours