Sak tek tid i kontrollutvalet

Teljepraksisen til kommunen i LNF-område har lenge vore eit tema for diskusjon i ymse samanhengar.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours