Kommunen blir sett i korta: Kva gjer den for barn og unge si psykiske helse?

I 2024 skal Statsforvaltaren undersøke om kommunane i Vestfold og Telemark har oversikt over helsetilstanden til barn og unge.  – Me skal også undersøke kor langt kommunane har kome med å identifisere faktorar i oppvekst- og levekårsforholda der dei bur, som påverkar den psykiske helse deira, opplyser Statsforvaltaren på eigne heimesider. Vil ikkje ta stilling […]

The post Kommunen blir sett i korta: Kva gjer den for barn og unge si psykiske helse? appeared first on Bø blad.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours