Millionbeløp blir delt ut til eigarar av freda bygg

Kvart år fordeler Riksantikvaren tilskot til freda bygg i privat eige til fylka og Sametinget. I år får små og store prosjekt over heile landet totalt 151,9 millionar kroner

The post Millionbeløp blir delt ut til eigarar av freda bygg appeared first on Bø blad.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours