Investor refser politikerne: – Situasjonen er svært alvorlig

Kronesvekkelsen reflekterer fallende tillit til Norge og den økonomiske politikken som føres, mener investor Anders Onarheim: – Konsekvensene blir dramatiske hvis vi ikke endrer kurs.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours