Red.: Annonser og flere moderatorer

Leserne har ikke kunnet unngå å legge merke til at Documents forside nå ligner svært meget på de andre medienes. Forklaringen er enkel: Penger. Document har vært tilbakeholden med annonser, men vi må dekke inn at vi nå bruker mer penger.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours