Flere henvendelser etter «streetmeet» i Oslo

Politiet har i løpet av natten fått flere henvendelser fra folk om biler og motorsykler som har kjørt stygt og med høy hastighet på veinettet i Oslo. I en melding på X, tidligere Twitter, skriver politiet at de har observert større ansamlinger av biler på flere steder i hovedstaden. Hendelsene settes i sammenheng med et […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours