Gjev du tåteflaske og kraftfor til ein reinskalv, får du tamrein. Skyt du etter han, får du villrein

Skjebnedag for villreinen vår.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours