Subsidierte boliglån gir høyere priser, men få nye boliger

Støtte til boliglån ikke øker boligtilbudet noe særlig i områder der det er vanskelig å bygge nytt. Resultatet blir økt fortjeneste for utbyggerne og økt gjeld for boligkjøperne.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours